Hvem er vi? 

Kristin er forskningskoordinator ved Senter for sjeldne diagnoser. Kristin har lang klinisk- og forskningserfaring med utfordringer knyttet til det å leve med en synlig diagnose eller tilstand. Kristin er hovedveileder i prosjektet og vil som prosjektleder være involvert i alle studiens faser og aspekter.

Prosjektleder, PhD, Psykolog

Kristin Billaud Feragen 

Heidi har utviklet den engelske opprinnelige versjonen av Ung Face IT og har vært involvert i alle utprøvinger av programmet (England, USA, Australia, Nederland og Norge). Prosjektet vårt gjennomføres i tett samarbeid med Heidi.

Forsker, Centre for Appearance Research 

Heidi Williamson

Ingela er professor ved Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo. Ingela har lang forskningserfaring på betydningen av utseendet i samfunnet i dag. Ingela er biveileder i prosjektet og vil bidra i både planlegging av prosjektet og i arbeidet med publikasjoner.

Biveileder og samarbeidspartner, Psykolog 

Ingela Lundin Kvalem 

Nora har ansvar for det tekniske rundt prosjektet, som blant annet hjemmeside og facebookside. I tillegg er hun med på rekrutteringsarbeidet rundt forskningsprosjektet. 

Forskningsassistent

Nora Framstad 

Deniz er ansatt i en PhD stilling i prosjektet. Hans doktorgradsarbeid vil handle om nytteverdien og effekten av Ung Face IT. Deniz er ansvarlig for den direkte kontakten med alle deltakere, både ungdommer og deres foreldre.

Doktorgradsstipendiat 

Deniz Zelihic

Tine er førsteemanuensis ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Tine har lang forskningserfaring på internettbaserte intervensjoner. Tine er biveileder i prosjektet og vil bidra i både planlegging av prosjektet og i arbeidet med publikasjoner.

Biveileder og samarbeidspartner, Klinisk psykolog

Tine Nordgreen 

Guro har i hovedsak ansvar for rekruttering av deltakere til studien. I tillegg er hun i kontakt med relevante brukerorganisasjoner, og samarbeidspartnere. 

Forskningsassistent 

Guro Haga 

  • Facebook - svarte sirkelen

© 2019 by Nora Framstad, Senter for sjeldne diagnoser.