top of page

Hvem er vi? 

kristin ferdig jjjjjj.jpeg

Kristin Billaud Feragen 

Prosjektleder, PhD, Psykolog

Kristin er forskningskoordinator ved Senter for sjeldne diagnoser. Kristin har lang klinisk- og forskningserfaring med utfordringer knyttet til det å leve med en synlig diagnose eller tilstand. Kristin er hovedveileder i prosjektet og vil som prosjektleder være involvert i alle studiens faser og aspekter.

DenizZelihic2.jpeg

Deniz Zelihic

Doktorgradsstipendiat 

Deniz er ansatt i en PhD stilling i prosjektet. Hans doktorgradsarbeid vil handle om nytteverdien og effekten av Ung Face IT. Deniz er ansvarlig for den direkte kontakten med deltakere, både ungdommer og deres foreldre.

tn.jpg

Tine Nordgreen 

Biveileder og samarbeidspartner, Klinisk psykolog

Tine er førsteemanuensis ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Tine har lang forskningserfaring på internettbaserte intervensjoner. Tine er biveileder i prosjektet og vil bidra i både planlegging av prosjektet og i arbeidet med publikasjoner.

IMG_20190819_151943_edited.jpg

Guro Haga 

Forskningsassistent 

Guro har i hovedsak ansvar for rekruttering av deltakere til studien. I tillegg er hun i kontakt med relevante brukerorganisasjoner, og samarbeidspartnere. 

Johanna.jpg

Johanna Kling

PhD, Psykolog

Johanna er ansatt i en post doc stilling i prosjektet. Johanna har mange års forskningserfaring med unges kropps- og selvbilde. Hun er ansvarlig for den direkte kontakten med deltakere, både ungdommer og deres foreldre.

kristin ferdig jjjjjj.jpeg

Heidi Williamson

Forsker, Centre for Appearance Research 

Heidi har utviklet den engelske opprinnelige versjonen av Ung Face IT og har vært involvert i alle utprøvinger av programmet (England, USA, Australia, Nederland og Norge). Prosjektet vårt gjennomføres i tett samarbeid med Heidi.

kvalem.jpeg

Ingela Lundin Kvalem 

Biveileder og samarbeidspartner, Psykolog 

Ingela er professor ved Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo. Ingela har lang forskningserfaring på betydningen av utseendet i samfunnet i dag. Ingela er biveileder i prosjektet og vil bidra i både planlegging av prosjektet og i arbeidet med publikasjoner.

NoraFramstad_lite_edited.png

Nora Framstad 

Forskningsassistent

Nora har ansvar for det tekniske rundt prosjektet, som blant annet hjemmeside og facebookside. I tillegg er hun med på rekrutteringsarbeidet rundt forskningsprosjektet. 

bottom of page