top of page

Informasjon til foresatte 

Kort om Ung Face It ​

  • Ung Face IT er et nettbasert intervensjonsprogram for ungdom mellom 12 og 17 år, som har et synlig annerledes utseende

  • Hensikten med programmet er å hjelpe tenåringer å få et bedre selvbilde, samt bidra til gode mestringsstategier 

  • Ung Face IT benytter kognitiv atferdsterapi og sosial ferdighetstrening, for å fremme tilfredshet med eget utseende og håndtering av sosiale situasjoner.

  • Programmet inneholder 7 kapitler á 35-40 minutter, der ungdommene gjennomfører et kapittel hver uke i 7 uker.

illustrert Familie

 

Hva er Ung Face IT?

 

Deltakelse

 

Bli med!

Om forskningsprosjektet

 

Ofte stilte spørsmål 

bottom of page