top of page

Takk til alle dere som har tatt kontakt og vurdert å være med i Ung Face IT studien! 

 

 

 

 

Takket være dere alle, vil prosjektet gi oss svar på nytteverdien av Ung Face IT. Det er nå ikke lenger mulig å melde seg på prosjektet, men vi håper at programmet på sikt kan ligge tilgjengelig til alle ungdommer som kan tenke seg å prøve det ut.

 

Ta kontakt om det er noe du lurer på!

kort fortalt 

  • Ung Face IT er et nettbasert program for ungdommer mellom 12 og 17 år som opplever å ha en synlig annerledes utseende 

  • Programmet er utviklet i samarbeid med Oslo Unversitetssykehus og inngår i et forskningsprosjekt ved Senter for sjeldne diagnoser

  • Hensikten med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av Ung Face IT som selv-hjelpsprogram for ungdommer som har utfordringer knyttet til det å ha et synlig annerledes utseende 

  • Målet med Ung Face IT er å hjelpe ungdom til å få et bedre selvbilde og utvikle gode mestringsstrategier 

OMTALER

Lars, Ungdom

Jeg har lært noen teknikker av Ung Face It, som gjør det enklere å være meg selv når jeg f.eks snakker med andre mennesker 

Jeg er sikker på at han har hatt god nytte av programmet og at det har gjort noe med hans måte å se og forstå 

Ellen, Forelder
Stine, ungdom

Ung Face IT har vært veldig lærerikt for meg, og jeg tror det kan være spesielt nyttig for ungdom som ikke har så mye erfaring med kognitiv adferdsterapi fra før av 

bottom of page