Takk til alle dere som har tatt kontakt og vurdert å være med i Ung Face IT studien! 

 

 

 

 

Takket være dere alle, vil prosjektet gi oss svar på nytteverdien av Ung Face IT. Det er nå ikke lenger mulig å melde seg på prosjektet, men vi håper at programmet på sikt kan ligge tilgjengelig til alle ungdommer som kan tenke seg å prøve det ut.

 

Ta kontakt om det er noe du lurer på!

kort fortalt 

  • Ung Face IT er et nettbasert program for ungdommer mellom 12 og 17 år som opplever å ha en synlig annerledes utseende 

  • Programmet er utviklet i samarbeid med Oslo Unversitetssykehus og inngår i et forskningsprosjekt ved Senter for sjeldne diagnoser

  • Hensikten med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av Ung Face IT som selv-hjelpsprogram for ungdommer som har utfordringer knyttet til det å ha et synlig annerledes utseende 

  • Målet med Ung Face IT er å hjelpe ungdom til å få et bedre selvbilde og utvikle gode mestringsstrategier 

OMTALER

Lars, Ungdom
Ellen, Forelder
Stine, ungdom
  • Facebook - svarte sirkelen

© 2020 by Nora Framstad, Senter for sjeldne diagnoser.