• Facebook - svarte sirkelen

© 2019 by Nora Framstad, Senter for sjeldne diagnoser. 

Betyr egentlig utseendet noe? 

Noen ungdommer har en tilstand, diagnose eller skade som påvirker utseendet.

For enkelte oppleves dette som vanskelig. Gjelder dette deg?

 

Delta i det internasjonale forskningsprosjektet Ung Face IT!

kort fortalt 

  • Ung Face IT er et nettbasert program for ungdommer mellom 12 og 17 år som opplever å ha en synlig annerledes utseende 

  • Programmet er utviklet i samarbeid med Oslo Unversitetssykehus og inngår i et forskningsprosjekt ved Senter for sjeldne diagnoser

  • Hensikten med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av Ung Face IT som selv-hjelpsprogram for ungdommer som har utfordringer knyttet til det å ha et synlig annerledes utseende 

  • Målet med Ung Face IT er å hjelpe ungdom til å få et bedre selvbilde og utvikle gode mestringsstrategier 

OMTALER

Lars, Ungdom
Ellen, Forelder
Stine, ungdom