Betyr egentlig utseendet noe? 

Noen ungdommer har en tilstand, diagnose eller skade som påvirker utseendet.

For enkelte oppleves dette som vanskelig. Gjelder dette deg?

 

Delta i det internasjonale forskningsprosjektet Ung Face IT!

kort fortalt 

  • Ung Face IT er et nettbasert program for ungdommer mellom 12 og 17 år som opplever å ha en synlig annerledes utseende 

  • Programmet er utviklet i samarbeid med Oslo Unversitetssykehus og inngår i et forskningsprosjekt ved Senter for sjeldne diagnoser

  • Hensikten med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av Ung Face IT som selv-hjelpsprogram for ungdommer som har utfordringer knyttet til det å ha et synlig annerledes utseende 

  • Målet med Ung Face IT er å hjelpe ungdom til å få et bedre selvbilde og utvikle gode mestringsstrategier 

OMTALER

Lars, Ungdom
Ellen, Forelder
Stine, ungdom
  • Facebook - svarte sirkelen

© 2020 by Nora Framstad, Senter for sjeldne diagnoser.